گذر

اگر گفتنی باشد

گذر

اگر گفتنی باشد

زمان ارزشمند است و اگر کلماتم به زمانی که برای خواندن آن می گذارید بیارزد جای خشنودی ست وگرنه موجب شرمساری و پوزش

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

۲ مطلب با موضوع «بریده ای از یک کتاب» ثبت شده است

بریده ای از یک کتاب_صدای عدالت انسانی

پنجشنبه, ۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۲۵ ب.ظ

علی پناهگاه نیازمندان در برابر باد و سد ناتوانان در برابر سیل و پناهگاه ضعیفان 

در برابر طوفان ویرانگر است و اوست که در نیم روز سوزان همچون شب،

سایه آرام بخش گرمازدگان است.   ص 536

  • میم صاد

زمین انسان ها_1

سه شنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۱۵ ق.ظ
"می داند انسان همین که با حادثه درگیر شد،دیگر نمی هراسد.
فقط ناشناخته است که انسان را به وحشت می اندازد.ولی هرکس
که با حادثه روبرو شود،دیگر با ناشناخته سروکار ندارد.خاصه
اگر با متانتی همرا با بصیرت در آن بنگرد."

زمین انسان ها/رفیقان_آنتوان دوسنت اگزوپری
  • میم صاد